Sokół - plan zajęć na sezon 2019/2020

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Pracownia Plastyczna
17:00 - 17:45
Laboratorium Młodego Badacza, dzieci 5-7 lat (grupa podstawowa)

18:00 - 19:00
Laboratorium Młodego Badacza, dzieci 8-12 lat (grupa podstawowa)

16:00 - 17:15
pracownia plastyczna dla dzieci 7 do 10 lat

17:45 - 19:00
pracownia projektowania plastycznego da dzieci 11 do 15 lat

16:00 - 18:00
pracownia malarstwa i rysunku

Pracownia Muzyczna
16:30 - 17:30
dziecięca pracownia wokalna

17:45 - 18:30
pracownia instrumentalna, zajęcia w sekcjach

18:30 - 20:00
pracownia instrumentalna, próba zespołu

16:00 - 18:00
próba zespołu Retro Cafe (duża sala)

18:15 - 19:45
młodzieżowa pracownia wokalna

20:00 - 21:00
pracownia wokalna dla dorosłych

16:15 - 18:30
pracownia wokalna dla dorosłych

18:45 - 21:00
próba zespołu Supermenki

Duża Sala
9:15 - 10:30
Klub Seniora - zajęcia taneczne

10:30 - 12:00
Klub Seniora - zajęcia śpiewu "Kwiat jesieni"

12:15 - 13:45
Klub Seniora - zajęcia plastyczne

16:30 - 17:20
balet dla dzieci w wieku 4 do 5 lat Anna Beker Jazz Dance Studio

17:30 - 18:20
balet dla dzieci w wieku 6 do 8 lat Anna Beker Jazz Dance Studio

19:30 - 22:00
Skansen Teatralny

16:00 - 18:00
próba zespołu Retro Cafe

19:00 - 22:00
próba teatru Tańca Fleks Step

17:15 - 18:00
zajęcia instrumentalne (keyboard), grupa I

18:00 - 18:45
zajęcia instrumentalne (keyboard), grupa druga II

18:45 - 19:45
zajęcia instrumentalne (keyboard), grupa III

13:45 - 14:45
Klub Seniora - joga

17:00 - 18:30
joga