Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury "Sokół"
ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak
tel./fax  61 415 58 51
sekretariat@gok-sokol.pl
Sekretariat czynny od 8:00 do 16:00
Pozostałe godziny wg planu zajęć

Organizator imprez:
tel./fax  61 415 58 52
lidka@gok-sokol.pl

Księgowość:
tel./fax 61 415 58 52

Marketing i promocja:
tel./fax 61 646 04 74
iza@gok-sokol.pl

Dyrektor:
tel./fax 61 415 58 58
joanna@gok-sokol.pl


NIP 777 00 12 971
KONTO: PKO BP 72 1020 4027 0000 1902 1369 0922

Klub "Iskra"
Promnice, ul. Północna 58, 62-005 Owińska
tel. 61 812 63 41
Klub czynny od 13:00 do końca zajęć (wg planu)

Klub "Kogucik"
Potasze, ul. Lipowa 1, 62-005 Owińska
tel. 61 646 08 39
Klub czynny od 15:00 do 20:00 lub do końca zajęć

Klub Komputerowy "Słoneczko"
ul. Słoneczna 3, 62-004 Czerwonak
tel. 61 646 08 61
Klub czynny od 16:00 do 20:00

Klub w Kicinie
ul. Nowe Osiedle 2, 62-004 Kicin
tel. 61 646 01 36
Klub czynny od 13:00 do 20:00

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach
ul.Piłsudskiego 3a
tel. 61 646 04 74 - Marketing i promocja
tel. 61 646 04 79 - Instruktorzy
Biuro czynne od 8:00 do 16:00
Pozostałe godziny wg planu zajęć