Osiągnięcia

Uczestnicy pracowni plastycznych, teatralnych i muzycznych biorą udział w wielu przeglądach, festiwalach i akcjach artystycznych na terenie całej Polski, uczestniczą i przygotowują program artystyczny wielu imprez organizowanych przez GOK "Sokół".