Gminny Konkurs Plastyczny

W dniu 26 lutego odbył się w Klubie w Kicinie, filii Gminnego Ośrodka Kultury Sokół V Gminny Konkurs Plastycznego „Śladami Mistrzów” Rene Magritte.
Tematami, które uczestnicy mogli wybrać były:

 • przedmiot – codzienny, niecodzienny, rzeczywisty, nierzeczywisty
 • reklama – pudełko przestrzeń
 • gra miejska – miasto masa maszyna

Komisja w składzie:
Przewodniczący : Renata Rychlicka - Benyamin
Członek komisji : Małgorzata Fabian
Członek komisji : Joanna Synowiec
po zapoznaniu się z 17 pracami postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii wiekowej od 10 do 12 lat
I miejsce Beniamin Wieczorek
II miejsce Zofia Smektalska
III miejsce Zuzanna Biskup
Wyróżnienie Jagoda Sobierajska

W II kategorii wiekowej 13 do 16 lat
I miejsce Hanna Kaczmarczyk
II miejsce Julia Mandziak
III miejsce Karolina Glaser- Schuhl
Wyróżnienie Roksana Mocny

Zgodnie z regulaminem konkursu plastycznego "Śladami Mistrzów" Komisja kierowała się określonymi w regulaminie kryteriami:

 • zgodnością pracy konkursowej z tematyką konkursu;
 • pomysłowością pracy,
 • techniką wykonania pracy,
 • estetyką pracy,
 • samodzielnością wykonania pracy,
 • kompozycją,
 • zastosowaniem technik malarskich, rysunkowych,
 • poczuciem koloru.

Z powodu nie wystarczającej liczby zgłoszeń w kategorii wiekowej dla dorosłych komisja podjęła  decyzję o jej zlikwidowaniu .