III Plener Warsztatów Terapii Zajęciowej

9 maja zapraszamy na III Plener Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Plener odbędzie się na Stanicy Akwenmarina w Czerwonaku i potrwa od godziny 10:00 do 15:00.
Celem pleneru jest nie tylko przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla osób niepełnosprawnych, lecz także ich integracja z uczniami szkół z terenu całego powiatu poznańskiego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, w celu zapisania grupy młodych ludzi do uczestnictwa w zajęciach. Prosimy przesyłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres:wifoon@wp.pl lub
spnis@o2.pl lub fax 061 868 8400  do 30 kwietnia.
Tematem III Pleneru będzie ekologia, jego tytułem „EKO - FESTYN”. Podczas zajęć plastycznych zajmiemy się m. in.: tworzeniem ekologicznej zastawy stołowej, malowaniem ekologicznych toreb, uzyskiwaniem papieru czerpanego. Zapewniamy również wiele innych atrakcji.
Zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież szkolną oraz mieszkańców chętnych do wspólnej zabawy.

Organizatorzy:
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących oraz Gminny Ośrodek Kultury "Sokół"

PLENER ODBYWA SIĘ POD PARTONATEM WÓJTA GMINY CZRWONAK ORAZ JEST FINANSOWANY PRZEZ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

ZAPRASZAMY!