Dni Gminy 2008

Dni Gminy Czerwonak 2008 odbyły się w dniach od 18 do 22 czerwca. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się nieco wcześniej. Już od 17 czerwca dzieci i młodzież  uczetniczyły w Klubie "Kogucik" w Potaszach w plenerowych warsztatach pt. „Ptaszyska”. Uczestnicy tworzyli formy z wikliny oraz masy papierowej. Formy te zostałyzaprezentowane 22 czerwca podczas 18. urodzin GOK „Sokół”.

18 czerwca odbył się w Klubie "Kogucik" w Potaszach koncert Andrzeja Rybińskiego.

19 czerwca w Klubie "Iskra" w Promnicach wystąpił Kabaret Grzegorza Stasiaka.

20 czerwca o godzinie 20:00 odbyła się na placu Zielonym w Czerwonaku (koło gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)dyskoteka, którą poprowadził DJ Norbert.

Również 20 czerwca o godzinie 21:00 zaprasiliśmy Państwa do Skateparku w Koziegłowach na pokaz projektu tanecznego „Parish’ Dance Project”. Projekt przygotowywany zotał pod opieką choreograficzną Ewy Sobiak, a wzięli w nim udział m.in. uczestnicy prowadzonych w GOK „Sokół” przez Żamilę El Khatib warsztatów tańca hip hop. Choreograf pragnął skupić tematykę spektaklu na problemach, które nurtują współczesną młodzież, na konsekwencjach, jakie ponosi ona w wyniku uwikłań w konflikty na poziomie zarówno rodzinnym, jak i zewnętrznym. Z jednej strony zostanie pokazana społeczność i problemy „blokowisk”, a w opozycji do nich grupy młodzieży, szukające i kierujące się innymi wartościami. Projekt poparty został wywiadem i badaniami przeprowadzonymi wśród mieszkańców, organów policji, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jego elementem był także film podający fakty, obrazujący Gminę Czerwonak i problemy jej młodych mieszkańców.

21 czerwca  wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. 23 Lutego zorganizowany został festyn, który odbył się na boisku w Koziegłowach.

PROGRAM FESTYNU:
15:30 powitanie
15:45 występ dzieci z Klubu Malucha z Koziegłów
16:00 występ dzieci z Przedszkola "Bajkowe Ludki"
16"15 występ dzieci z Przedszkola mi. Krasnala Hałabały
16:30 zespół Polskie Kwiaty
16:45 zespół La Speranza z Gimnazjum w Czerwonaku
17:05 zespoły z GOK "Sokół"
17:35 występ Haliny Benedyk
19:00 zaśpiewa Elvis
19:35 występ zespołu tańca nowoczesnego z Koziegłów
20:00 Elvis
20:45 do 23:00 zabawa taneczna

22 czerwca na terenie wokół „Sokoła” świętowaliśmy artystycznie nasze 18-te urodziny.
Program rozpoczął się o godzinie 17:00 koncertem na dachu GOK "Sokół". Zagrały dla nas zespoły z naszego Ośrodka.
O godzinie 17:20 zaprezentowany został spektakl zespołu teatralnego "Zwierciadło".
O 17:50 rozpoczął się wernisaż wystawy pokazującej prace uczestników zajęć GOK "Sokół" i filii z ostatniego roku. Częścią wystawy była prezentacja podsumowująca 18 lat pracy "Sokoła". Wernisaż odbył się w sali naszego Ośrodka.
O 18:20 zaprosiliśmy wszystkich na druga część koncertu na dachu.
Od godziny 19:00 ruszył program odbywający się na scenie na Stanicy Akwenmarina. Najpierw zaśpiewał dla naszych gości zespół Retro Cafe.
O 19:30 nastąpiło składanie życzeń urodzinowych. Całość imprezy zakończył koncertem, w czasie którego usłyszeliśmy największe przeboje Maryli Rodowicz. Zaśpiewał dla nas jej sobowtór, czyli Druga Maryla.

Wstęp na wszystkie imprezy był bezpłatny.