Koncert Jesienny w Kicinie

18 października zapraszamy na coroczny Koncert Jesienny w Kościele w Kicinie.
W tym roku usłyszymy Poznański Zespół Kameralny „Tutti e Solo” w następującym repertuarze:

  • Johann Sebasian Bach, Aria na strunie G
  • Georg Philippe Telemnn, Sonata polska nr 1 Andante-Allegro-Adagio-allegro
  • Benedetto Marcello, Adagio z koncertu na obój c-moll
  • Antonio Vivaldi, Lato z cyklu Cztery Pory Roku, Allegro non molto-Adagio-Presto
  • Georg Friedrich Handel, Largo z opery Xerxes
  • Wolfgang Amadeus Mozart, Sonaty Kościelne: Es-dur KV 67, D-dur KV 245

Zagrają dla nas:
Mariusz Derewecki - skrzypce
Ewelina Pachucka-Mazurek - skrzypce
Leszek Ziółko - wiolonczela
Tomasz Gubański - obój
Barbara Mucha - klawesyn


Tutti e Solo powstał w Poznaniu w 1989 r. z inicjatywy Barbary Muchy, kierownika artystycznego zespołu. W zależności od potrzeb repertuaru stały czteroosobowy skład zespołu (dwoje skrzypiec, wiolonczela, klawesyn) jest poszerzany o zapraszanych do współpracy innych wykonawców,  instrumentalistów i śpiewaków. W doborze repertuaru zespół koncentruje się na muzyce baroku i wczesnego klasycyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej; sięga też po utwory współczesne. W interpretacji wykonywanych utworów dąży do osiągnięcia równowagi pomiędzy tym, co niesie zapis muzyki dawnej, a możliwościami brzmieniowymi dzisiejszych instrumentów smyczkowych. Klawesyn, którym dysponuje zespół, jest kopią historycznego instrumentu Silbermanna z 2. połowy XVIII wieku.

 Zespół licznie koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą (kilkakrotnie w Niemczech, także we Francji i Szwecji). Brał udział w znaczących festiwalach (m.in. Wratislavia Cantans, Kamień Pomorski, Łódź-Łagiewniki, Mikołów, Śląski Festiwal Beethovenowski, Festiwal Polski w Bretanii), cyklach koncertowych (np. warszawskie Koncerty Pałacowe, szczecińskie Koncerty na Zamku, poznańskie Spotkania z obrazem) oraz koncertach charytatywnych. Współpracował z takimi solistami o międzynarodowej renomie jak m.in. Philippe Bernold, Joanna Kozłowska, Jadwiga Kotnowska, Iwona Hossa.

Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00, wstęp wolny.

Organizatorem koncertu są Gminny Ośrodek Kultury Sokół oraz Akcja Katolicka.
Mecenat: Gmina Czerwonak