PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE RAKA PIERSI

Serdecznie zapraszamy wszystkie panie – niezależnie od wieku, na bezpłatne spotkanie edukacyjne ,,Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi”, które odbędzie się w dniu 29 maja (piątek) w godz. 18:00-20:00 w Klubie ISKRA w Promnicach, przy ul. Północnej 58.

Tematyka spotkania:

„Idea Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.
„Upowszechnianie zachowań prozdrowotnych, korzyści z wczesnego wykrycia raka piersi”.
„Nauka samobadania piersi – teoria i praktyka”.

 Spotkanie poprowadzą specjaliści Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

 

Marlena Łochyńska, GOPS Czerwonak