III Gminny Konkurs Plastyczny

III Gminny Konkurs Plastyczny „Śladami Mistrzów - Pablo Picasso”

27 maja w godzinach od 9:00 do 14:00 zapraszamy dzieci starszych klas szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez GOK Sokół.

Delegowani przez szkoły lub bibliotekę uczestnicy staną przy sztalugach i namalują farbami akrylowymi obraz na zadany przez organizatorów temat.
Placówka delegująca (szkoła, biblioteka) może zgłosić na konkurs tylko 2 uczniów.
Nieprzekraczalny termin zgłaszania uczestników mija 20 maja.

Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na Kartach Zgłoszenia osobiście w siedzibie GOK „Sokół”,  za pośrednictwem poczty, faksu nr 61 652 60 30 lub poczty elektronicznej: sokol@gok-sokol.pl.