Wystawa „Obrazy, Ludzie, Emocje”

W lutym rozpoczął się projekt artystyczno-historyczny "Czerwonak 600" realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół, a związany z sześćsetną rocznicą pierwszego wzmiankowania Czerwonaka w dokumentach. Od początku zakładał on szeroki udział mieszkańców gminy we wszystkich działaniach zarówno artystycznych, jak i historycznych. Do tej pory zrealizowano takie elementy projektu jak: konkurs plastyczny, warsztaty papieru czerpanego, spektakl teatru tańca, konkurs literacki, konkurs filmowy.
Jednak najważniejszą częścią projektu ma być wystawa, na której zostaną zaprezentowane zgromadzone wśród mieszkańców eksponaty: pamiątkowe meble i przedmioty, zdjęcia, wywiady, wspomnienia.
Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy "Obrazy, Ludzie, Emocje", który odbędzie się 26 września o godzinie 18:00 w wyjątkowo zaaranżowanej przestrzeni hali przy ul. Leśnej w Czerwonaku (teren za Pocztą).
Wystawa będzie czynna do 21 października od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00, w weekendy od 10:00 do 18:00.

Przed otwarciem wystawy zapraszamy wszystkich na zieleniec Źródlesie w Czerwonaku. O godzinie 17:15, aby upamiętnić obchody 600-lecia Czerwonaka, zasadzimy dąb, w wszyscy przybyli będa mieli okazję podpisać się na specjalnie przygotowanym pergaminie, który specjalnie zabezpieczony zostanie zakopany w korzeniach drzewa.

Wszystkie działania związane z projektem można śledzić na stronie www.600lat.czerwonak.pl

Patronat medialny nad imprezą objęli: TVP Oddział w Poznaniu, Radio Merkury Poznań, Głos Wilekopolski

Dziękujemy następującym firmom za udzieloną pomoc:
Czerwona Torebka SA
Drukarnia Labo Print
Drukarnia MJP.EU