600-lecie konkurs filmowy

Konkurs na film amatorski „Mój Czerwonak”
odbywający się w ramach obchodów 600-lecia Czerwonaka

 

Gminny Ośrodek kultury „Sokół” ogłasza konkurs na film amatorski w ramach obchodów 600-lecia Czerwonaka „Mój Czerwonak. Celem Konkursu jest przygotowanie filmu amatorskiego pokazującego obiektywne spojrzenie na gminę – jego teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. W Konkursie mogą brać udział twórcy niezależni (amatorzy) powyżej 13 roku życia, którzy nie ukończyli szkół filmowych.

Filmy zgłaszać mogą pojedyncze osoby lub zespoły do 3 osób, które są autorami filmu.
Filmy zgłoszone do Konkursu powinny:

- zostać wyprodukowane po 2010 r.,

- trwać nie dłużej niż 5 minut,

- zostać zrealizowane w dowolnej technice (np. kamera, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, komputer) oraz formie (np. dokument, fabuła, animacja, teledysk).

Warunkiem dopuszczenia filmu do Konkursu jest zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora (www.gok-sokol.pl), wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie Organizatora oraz nadesłanie jej wraz z filmem na płycie DVD na adres Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury ”Sokół”, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak, z dopiskiem „Moja Gmina”. Termin zgłoszenia filmu upływa 15 sierpnia 2011 roku. Filmy oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora.

 Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

- pierwsza nagroda to 1500 PLN brutto,

- druga nagroda to 800 PLN brutto,

- trzecia nagroda to 400 PLN brutto.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy finalizującej projekt „Czerwonak 600”, która odbędzie się w drugiej połowie września w Czerwonaku. O ostatecznym terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi poprzez swoją stronę internetową.

 

Joanna Szalbierz