Finał Pleneru Artystycznego

Finał Pleneru Artystycznego

W poniedziałek 20 grudnia o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Czerwonaku odbędzie się
otwarcie wystawy prezentującej prace malarskie powstałe podczas pleneru plastycznego w Owińskach. Swoje obrazy pokażą tacy artyści, jak: Maria Ruśniak, Krystyna Krysztofiak,
Krystyna Jowsa, Agata Krzemińska, Wanda Tylkowska, Henryka Silska, Aniela Gągorek, Katarzyna Maćkowiak, Anna Tomaszewska, Henryk Kijanowski.
Prace powstały pod opieką Magdaleny Parnasow-Kujawy, adiunkta Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu.  Pani Parnasow potrafiła stworzyć podczas pleneru klimat
sprzyjający nauce i samorozwojowi artystów. Rozpoczęty we wrześniu projekt był cyklem spotkań, które miały doprowadzić do stworzenia dzieł promujących gminę. Cel pleneru został zrealizowany z naddatkiem. Powstało wiele pięknych obrazów – zarówno pasteli, jaki obrazów olejnych prezentujących pejzaże Owińsk. Każdy z uczestników wystawy przekaże dwie swoje prace Urzędowi Gminy Czerwonak.

Wystawa będzie otwarta do 21 stycznia 2011 r. w godzinach pracy Urzędu.
Zapraszamy serdecznie.
Projekt został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół  przy współpracy z Urzędem Gminy Czerwonak oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwonaku.