Zakątek Iskry - akcja plastyczna

Zapraszamy do obejzenai galerii zdjęć z działań w ramach projektu „Mieszkaniec jako animator społeczności lokalnej” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku wspólnie z Centrum Innowacji Społecznych SIC!

Projekt składał się z dwóch części: szkoleniowej oraz warsztatowej. W ramach dwudniowego szkolenia przeprowadzonego przez trenerów z Centrum Innowacji Społecznej SIC!, piętnastu mieszkańców Czerwonaka i Promnicpodniosło swoje kompetencje z zakresu organizowania społeczności lokalnej.  Zdobytą wiedzę mieszkańcy - organizatorzy mogli od razu przekuć w czyny. Sami zaplanowali i wykonali działania na rzecz własnych miejscowości. Istotnym było to, aby udało im się wciągnąć do wspólnej pracy także inne osoby, zintegrować je wokół wspólnych zadań i celów.

W Promnicach zaplanowano akcję mającą na celu stworzenie miejsca, w którym mogą spotykać się mieszkańcy. Uporządkowano miejsce koło Klubu "Iskra", filii Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół". Uczestnicy projektu zaaranżowali miejsce na ognisko, ozdobili ściany i zasadzili roślinność tak, aby zakątek przyciągał swoim urokiem.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej „Stowarzyszenie Światowid” w Łubowie.