„Mieszkaniec jako animator społeczności lokalnej”

apraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z działań w ramach projektu „Mieszkaniec jako animator społeczności lokalnej” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku wspólnie z Centrum Innowacji Społecznych SIC!

Projekt składał się z dwóch części: szkoleniowej oraz warsztatowej. W ramach dwudniowego szkolenia przeprowadzonego przez trenerów z Centrum Innowacji Społecznej SIC!, piętnastu mieszkańców Czerwonaka i Promnicpodniosło swoje kompetencje z zakresu organizowania społeczności lokalnej.  Zdobytą wiedzę mieszkańcy - organizatorzy mogli od razu przekuć w czyny. Sami zaplanowali i wykonali działania na rzecz własnych miejscowości. Istotnym było to, aby udało im się wciągnąć do wspólnej pracy także inne osoby, zintegrować je wokół wspólnych zadań i celów.

W Czerwonaku zaplanowano akcję "Ożywiamy przystanki". Najpierw uczestnicy spotkali się aby potrenować trudna technike graffiti, a w kolenych dniach ozywiali ponure przystanki w Czerwonaku.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej „Stowarzyszenie Światowid” w Łubowie.