Mieszkaniec jako animator społeczności lokalnej

„Mieszkaniec jako animator społeczności lokalnej”

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku wspólnie z Centrum Innowacji Społecznych SIC! przygotował projekt pt. „Mieszkaniec jako animator społeczności lokalnej”. Projekt zaadresowaliśmy do mieszkańców dwóch wsi: Promnic i Czerwonaka. Partnerami projektu są Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Promnic i Czerwonaka, Klub Kobiet Aktywnych oraz Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak. 

Projekt składa się z dwóch części: szkoleniowej oraz warsztatowej. W ramach dwudniowego szkolenia przeprowadzonego przez trenerów z Centrum Innowacji Społecznej SIC!, piętnastu mieszkańców obu wsi podniesie swoje kompetencje z zakresu organizowania społeczności lokalnej. Szkolenie odbędzie się w drugiej połowie września( 20 i 22. 09.) w „Sokole” w Czerwonaku. Zdobytą wiedzę mieszkańcy - organizatorzy będą mogli od razu przekuć w czyny. Sami zaplanują i wykonają działania na rzecz własnych miejscowości. Istotne jest to, aby udało im się wciągnąć do wspólnej pracy także inne osoby, zintegrować je wokół wspólnych zadań i celów. Za pomoc w realizacji praktycznej części projektu odpowiada Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”.

Mamy nadzieje, że wspólna praca przy realizacji tego projektu sprawi, że mieszkańcy naszej gminy poczuli się dla niej ważni. Zrozumieją, że ich potencjał i działanie może mieć duży wpływ na budowanie wspólnej tożsamości.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej „Stowarzyszenie Światowid” w Łubowie.