„Mieszkaniec jako animator społeczności lokalnej”

Już pod koniec sierpnia zaprosimy mieszkańców Czerwonaka i Promnic do uczestnictwa w nowym projekcie, który będzie się koncentrował wokół tematu „Mieszkaniec jako animator społeczności lokalnej”.
Chcemy, aby mieszkańcy naszej gminy poczuli się dla niej ważni, aby zrozumieli, że ich potencjał i działanie może mieć duży wpływ na budowanie wspólnej tożsamości. Starzy mieszkańcy będą mieli okazję poznania nowych, a nowi, będą mogli się poczuć jak u siebie w domu.

Projekt będzie podzielony na dwie części: szkoleniową, oraz warsztatową. Poprzez udział w szkoleniu mieszkańcy zdobędą wiedzę na temat organizowania społeczności lokalnej. Później wiedzę będą mogli przekuć w czyn. Obie grupy samodzielnie przygotują i zrealizują projekt na rzecz własnej społeczności, Czerwonaka i Promnic, na wybrany przez siebie temat.

Podmiotem realizującym szkolenie będzie Centrum Innowacji Społecznej SIC!, natomiast w realizacji projektu pomoże Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej „Stowarzyszenie Światowid” w Łubowie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Olgą Krause-Matelską, tel. 61 652 60 30