Akcja Plastyczna Bitwa pod Grunwaldem

W środę,14 lipca, zaprosiliśmy dzieci i młodzież na akcję plastyczną związaną z 600-leciem bitwy pod Grunwaldem. Dzieci malowałymalować fragment obrazu Jana Matejki w dużym formacie.

Nasze działanie było częscią projektu koordynowanego przez Mosiński Ośrodek Kultury, zakładającego , że w gminach powiatu poznańskiego namalowanych zostanie 17 fragmentów dzieła Matejki, które zostały złożone w całość w Mosinie podczas Festynu Rycerskiego 23 lipca.

Zajęcia poprowadziły Olga Krause-Matelska oraz Kamila Tworek