Jan Pietrzak

8 czerwca zaprosiliśmyna tereny zielone za Klubem "Kogucik" w Potaszach na występ Jana Pietrzaka.
Wydarzenie było współorganizowane 
przez Sołectwo Bolechówko-Potasze i odbywało się w ramach Dni Gminy Czerwonak 2010