Warsztaty plastyczne w Klubie "Słoneczko"

W kwietniu uruchomiliśmy w Klubie „Słoneczko” na os. 40-lecia PRL w Czerwonaku warsztaty plastyczne dla dzieci.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach od 16:00 do 18:00. Uczestnicy zajęć dzięki działaniom twórczym poznają takie techniki plastyczne jak malarstwo, rysunek, grafika, nowe media. Dzięki twórczej realizacji podejmowanych tematów, dzieci rozwiną swoją wyobraźnię i poznają nowe formy plastycznej wypowiedzi. Działania twórcze mają na celu kształtowanie postawy twórczej oraz rozwijanie kreatywności wśród młodych ludzi.
Zajęcia prowadzi Kamila Tworek – instruktor działań plastycznych GOK Sokół.