Warsztaty podróżnicze - zapisy

Pracownia Edukacyjna Wiatrak oraz Gminny Ośrodek Kultury "Sokół" serdecznie zapraszają dzieci na Warsztaty Podróżnicze „z wiatrakiem przez świat”. Warsztaty będą się odbywać od lutego, ale już w tej chwili zachęcamy do zapisywania się na nie.

To warsztaty podróżniczo-artystyczne łączące między innymi elementy kulturoznawstwa, etnografii i religioznawstwa, geografii, filozofii, sztuki i edukacji globalnej, podczas których nie tylko zarażamy pasją podróżowania i odkrywania różnorodności oraz złożoności świata, ale także łamiemy istniejące stereotypy i wskazujemy na sieci powiązań łączących ludzi i miejsca w globalnej wiosce.

Podczas zajęć dzieci odkrywają nieznane lądy, oswajają inne kultury, przyglądają się temu jak żyją ludzie w różnych miejscach globu oraz poznają inne sposoby myślenia, wierzenia i zwyczaje, a także zachwycają się pięknem przyrody i wspaniale bawią.

Warsztaty podróżnicze wzbogacone są o interaktywny pokaz multimedialny, opowieści, rekwizyty i zabawy z różnych części świata oraz muzykę etniczną. Dzieci wykonują także prace plastyczne inspirowane konkretnymi tematami zajęć.

Warsztaty mają na celu:

  • Rozbudzanie ciekawości świata i inspirowanie do poznawania jego różnorodności kulturowej, religijnej, społecznej i przyrodniczej,
  • Kształtowanie empatii i otwartej oraz pełnej szacunku postawy wobec innych kultur, religii i sposobów myślenia,
  • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i środowisko naturalne,
  • Zaszczepienie idei poczucia odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i środowisko naturalne,
  • Zaszczepienie idei zrównoważonego rozwoju,
  • Inspirowanie do krytycznego i kreatywnego myślenia,
  • Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w zespole,
  • Łączenie wymiaru poznawczego z dobrą zabawą.

 

Warsztaty prowadzi Tomasz Głuszkiewicz - z wykształcenia chemik z uprawnieniami pedagogicznymi, z zamiłowania przyrodnik i akwarysta, z wyboru włóczęga (zwłaszcza rowerowy), z potrzeby utrwalania różnorodności świata i rejestrowania ulotnych chwil fotograf amator.
Planował, że zostanie nauczycielem na wsi pośród bagien Biebrzy, jednak nieoczekiwanie kierunek wiatru zmienił się i w dżungli miasta współtworzy Pracownię Edukacyjną Wiatrak, w której wtajemnicza zaciekawione dzieci w zaczarowane eksperymenty oraz ukazuje im piękno i bogactwo podwodnego świata, a także kształtuje w nich proekologiczne postawy.

Warsztaty prowadzone będą w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach każdy czwartek od godzony 16:00 do 18:00.
Warsztaty skierowane sią do dzieci i młodzieży od 7 roku życia
Koszt: 160,00 zł za miesiąc

INFORMACJE I ZAPISY: tel. 796 023 800, kontakt@pracowniawiatrak.pl, www.pracowniawiatrak.pl, https://www.facebook.com/pracowniawiatrak/