Czerwonacka Karta Dużej Rodziny

Nasz Ośrodek honoruje Czerwonacką Kartę Dużej Rodziny.
Obejmuje ona dzieci i młodzież do 18 roku życia i uprawnia do 50% zniżek w opłatach za następujące warsztaty i wydarzenia:

 1. Zajęcia stałych pracowni prowadzonych w siedzibie GOK Sokół, Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach oraz filiach Ośrodka w Czerwonaku, Kicinie, Potaszach i Promnicach. Są to następujące pracownie:
  • plastyczne,
  • muzyczne: wokalna, instrumentalna, nauka gry na keyboardzie,
  • teatralne,
  • grupy zabawowe,
  • zajęcia z rytmiki,
  • zajęcia cyrkowe,
  • zajęcia obudź swój mózg.
 2. Zimowe i letnie akcje artystyczne dla dzieci.
 3. Spektakle teatralne, koncerty i inne wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Ośrodek w siedzibie głównej, CKiR w Koziegłowach oraz w filiach (z wyłączeniem biletów kupowanych na portalach internetowych).

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zakupu biletu ze zniżką tylko posiadacza Karty i nie można go odstąpić osobie trzeciej.
Przy zakupie biletu lub opłacie za zajęcia należy okazać Kartę Dużej Rodziny oraz dokument tożsamości.
Ośrodek może poprosić o okazanie Karty w momencie sprawdzania biletów przy wejściu na wydarzenie.